Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af skatter og afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Indberetning og betaling af AM-bidrag og indkomstskat (A.B.4.1)
  • Angivelse og betaling på momsområdet (A.B.4.2)
  • Angivelse og betaling af lønsumsafgift (A.B.4.3)
  • Angivelse og betaling af punktafgifter (A.B.4.4)
  • Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto (A.B.4.5)
  • Forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter (A.B.4.6)
  • Tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift, punktafgifter eller told (A.B.4.7).