Der kan gives toldfritagelse for reservedele, tilbehør og udstyr, der skal anvendes til reparation og vedligeholdelse, herunder eftersyn, justering og bevarelse af varer, der er omfattet af ordningen for fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig indførsel.

Dette fremgår af GB artikel 577.