Indhold

Dette afsnit handler om de konti mv. som virksomheden skal have i sit regnskab.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter