Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

08.02.1996

L 227 af 27.03.1996

Lov nr. 403 af 22.05.1996

BKI nr. 91 af 19.06.1997

27.04.1997

Historisk

Aftale om admini-strativ bistand i skattesager

21.01.2002

-

-

BKI nr. 15 af 22.04.2002

21.01.2002

-

DBO

08.02.1996

-

-

BKI nr. 28 af 09.08.2002

27.04.1997

Denne bekend-tgørelse træder i stedet for BKI nr. 91 af 19.06.1997

Bemærk

Med virkning fra og med 17. august 2000 er der gennemført en række ændringer af de russiske skattekontrolregler mv. Se Skat Udland 1999, 255.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Rusland har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.nalog.ru og www.minfin.ru/en om Ruslands skattemyndigheder.