Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af mandler, nødder, kerner og lignende (råstofafgift), samt dækningsafgift af visse varer, som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag E.A.2.4.1
  • Mandler, nødder, kerner og lignende (råstof) omfattet af reglerne E.A.2.4.2
  • Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift E.A.2.4.3
  • Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne for råstof- og dækningsafgift E.A.2.4.4
  • Regnskab, opgørelse og afregning af afgift, samt kontrol og straf E.A.2.4.5
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af råstof- og dækningsafgift E.A.2.4.6.