Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af råstof- og dækningsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshavere
  • xRegistrerede varemodtagerex
  • Registreringsblanket
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Oplagshavere

Virksomheder, der med henblik på salg avler hassel- eller valnødder, skal registreres xsom oplagshaverx hos Erhvervsstyrelsen, hvis salget af nødder, ekskl. råstofafgift og moms, overstiger 10.000 kr. årligt. Se CHOAL § 19 b, stk. 1.

Reglerne for registrering som oplagshaver af råstofafgiftspligtige varer følger de generelle regler for registrering. Se afsnit E.A.1.4.

Eksempel

En virksomhed, der fra udlandet importerer jordnødder, som efter ristning og saltning sælges videre en gros til kunder i Danmark og udlandet, er ikke berettiget til fra udlandet eller fra registrerede xoplagshaverex at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer efter CHOAL § 19, uden at afgiften berigtiges. Se SKM2013.482.SR.

xRegistrerede varemodtagerex

Virksomheder, der indfører råstofafgiftspligtige varer fra udlandet, har pligt til at xlade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen som registreret varemodtager. x Se CHOAL § 19, stk. 2-4.

Virksomheder skal kun

  • lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen
  • indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer

hvis virksomhedens omsætning af råstofafgiftspligtige varer ekskl. afgifter overstiger 10.000 kr. årligt. Se CHOAL § 19, stk. 5.

Virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven som fremstillingsvirksomhed, kan indføre råstofafgiftspligtige varer uden afgift. Varerne skal tilskrives virksomhedens afgiftsregnskab. Se CHOAL § 20, stk. 1, nr. 1.

Virksomheder, der indfører dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, har pligt til at xlade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen som registreret varemodtager.x Se CHOAL § 22, stk. 2-3.

Reglerne for registrering af varemodtagere af chokoladeafgiftspligtige varer gælder tilsvarende for varemodtagere af råstof- og dækningsafgiftspligtige varer. Se afsnit E.A.2.3.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering som råstofafgiftspligtig oplagshaver eller xregistreret varemodtagerx skal henholdsvis blanket nr. 29.028 og blanket 29.025 anvendes.

Ved anmeldelse til registrering som dækningsafgiftspligtig varemodtager anvendes blanket xnrx 29.025.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.482.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder x(oplagshavere)x at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af CHOAL § 19, uden at afgiften er berigtiget.

Bestemmelsen i CHOAL § 5
knytter sig udelukkende
til oplagshavere,
som er registreret for
chokolade- og sukker-
varer i CHOAL kap. 1.

En registreret varemodtager
har ikke adgang til at
modtage afgiftspligtige
varer fra udlandet eller fra
registrerede oplagshavere, uden at
afgiften berigtiges.