Dato for udgivelse
17 Dec 2012 13:18
SKM-nummer
SKM2012.741.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0264893
Dokument type
SKAT-meddelelse
Emneord
Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse
Resumé
Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2012.
Reference(r)
Opkrævningsloven § 7, stk. 2
Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt
Kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt
Kildeskatteloven § 62, stk. 2, 2. pkt
Henvisning
Vejledning om restskat

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2012:

  • Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2012 udgør 2,7 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
  • Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2012 udgør 4,7 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
  • Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2012 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter