Moms, som momspligtige personer skal betale efter ML §§ 6 og 7 (byggemoms), fordi de for egen regning opfører/ombygger/vedligeholder bygninger, kan medregnes til den fradragsberettigede moms (købsmoms) efter de almindelige regler. Se ML § 37, stk. 2, nr. 5.

Bemærk

Det er en generel betingelse for momsfradrag, at de byggearbejder, der betales byggemoms af, skal anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter. Se ML § 37, stk. 1. Da udlejning af fast ejendom er momsfritaget, vil der som udgangspunkt ikke være fradragsret for byggemoms vedrørende opførelse/ombygning/vedligeholdelse af fast ejendom, som anvendes til udlejning. Se afsnit D.A.11.1.3 om at indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet.

Se også

Se også afsnit D.A.21 om reglerne om byggemoms.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter