Ifølge ML § 39, stk. 5 kan moms vedrørende anlæg, reparation og vedligeholdelse og lign. af anden fast ejendom end bygninger fradrages med en andel, som skal opgøres efter reglerne i ML § 38, stk. 1 og 2.

Som eksempler på anvendelsesområdet for ML § 39, stk. 5 kan nævnes:

  • Grunde
  • Havne mv.

Moms af anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesudgifter ved anden fast ejendom end bygninger, skal altså behandles efter de regler, der gælder for delvis fradragsret for moms ved blandet anvendelse, jf. ML § 38, stk. 1, eller de regler, der gælder for delvis fradragsret for moms, jf. ML § 38, stk. 2, hvor aktivet udover at blive brugt i den registreringspligtige virksomhed også anvendes til virksomheden uvedkommende formål, herunder privat. Se afsnit D.A.11.3 om ML § 38 og ML § 39.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.4.9 om at moms af udgifter til vedligeholdelse af tilkørselsveje, fradrages efter ML § 40, stk. 1, der indeholder en særlig forenklet opgørelsesmåde for tilkørselsveje til momsregistreret landbrugsejendom.