Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.10.3.5 fristen for sagsanlæg