Indtast dine kontaktoplysninger
For at indsende ansøgningen elektronisk, skal du udfylde kontaktoplysningerne.
Når skemaet er udfyldt, vil du blive bedt om at bekræfte, at alle oplysningerne i skemaet er korrekte.
Vær opmærksom på at din ansøgning først er sendt, når siden "Kvittering for indsendelse" vises med de indtastede kontaktoplysninger anført. Husk at udskrive kvitteringen.

Skatteforvaltningens behandling af dine oplysninger
De oplysninger du indtaster samt den udfyldte ansøgningsblanket sendes til os via en sikker, krypteret forbindelse, og andre vil derfor ikke kunne se oplysningerne. Du kan selv sikre dig, at du bruger en sikker forbindelse ved at kontrollere, at internet-adressen begynder med https i stedet for blot http, og at der vises en lås i statuslinien (som normalt er placeret i bunden af internetbrowseren).

Oplysningerne i ansøgningen og nedenstående formular er grundlaget for vores behandling af det bindende svar. Formålet med den elektroniske indsamling af oplysninger er at sikre en tilstrækkelig sagsoplysning og derved lette sagsbehandlingen for Skatteforvaltningen og Skatterådet. Oplysningerne vil blive videregivet til andre offentlige myndigheder, hvis det har betydning for sagsbehandlingen eller for de pågældende myndigheders administration af deres lovgivning.

1. Søger du om bindende svar i dit eget/din virksomheds navn eller som repræsentant/rådgiver for en person eller virksomhed?
2. Ønsker du bindende svar vedr. de skattemæssige konsekvenser for dig selv, din virksomhed eller den du repræsenterer (egne forhold) eller ønsker du bindende svar vedr. de skattemæssige konsekvenser for andre (andres forhold)?
Udfyld venligst nedenstående felter:
 
1. Angiv navnet på den person, virksomhed el.lign., som ønsker det bindende svar (spørger) samt dennes cpr-nr. eller cvr-nr.:
Navn:*
Cpr-/cvr-nr:*
2. Angiv kontaktperson
Evt. firma:*
Navn:*
Adresse*:
Postnr:*
By:*
Telefon:*
Evt. email:*
Ved at oplyse en email adresse anser vi dig for indstillet på, at vi kan kontakte dig i forbindelse med sagsbehandlingen via den oplyste email-adresse
Cpr-/cvr-nr:*
3. Tryk "Gennemse" og vedhæft filen "bindendesvar.doc". Formatet SKAL være Word, og navnet SKAL være "bindendesvar".
Har du ikke anvendt vores blanket, skal din egen fil opfylde samme krav.
Vedhæft: *
4. Hvis du ønsker at medsende bilag til anmodningen, kan du vedhæfte dem her