Dato for udgivelse
23 Oct 2013 08:32
SKM-nummer
SKM2013.734.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-537831
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof.
Resumé

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret med yderligere 3 flyselskaber, og 29 selskaber er pt. godkendt for 2013. SKAT har anerkendt, at de 29 flyselskaber for 2013 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne.

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-13
Momsloven § 34, stk. 3
Momsbekendtgørelsen § 36 a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit D.A.10.1.4.4

Redaktionelle noter

SKM2013.452.SKAT udgår med denne meddelelse


Ved lov nr. 524 fra 17. juni 2008, L32, § 1, stk. 1, nr. 4-6, der er gældende fra 1. januar 2010, blev momsdirektivets definition fra artikel 148, litra e) og f) implementeret i den danske momslov. Bestemmelser omhandler fly anvendt af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, og leveringer, der anvendes ved driften af disse fly.

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-13 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bla. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Desuden er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege, at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab overvejende flyver i udenrigsfart mod betaling. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal således ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindste en gang om året minimum bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og sende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Afgørelser og Sanktioner, Afgifter og LSR-sager. Ansøgninger bedes sendt til SKAT, pr. post eller som mail via www.skat.dk/kontakt til Afgifter og LSR-sager, Sluseholmen 8b, 2450 København SV.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2013:

 • Air Alsie A/S
 • Albinati Aeronautics SA
 • Anpartselskabet af 1.1.2012
 • Bel Air Aviation A/S
 • Benair A/S
 • Cimber A/S
 • Dancopter A/S
 • Danish Air Transport A/S
 • Dasnair SA
 • Execujet Europe A/S
 • Execujet Middle East CO (L.L.C)
 • Executive Aircraft Services S.A.L
 • Flexflight ApS
 • Flight Works Inc
 • Global Jet Luxembourg S.A.
 • Heli-Link Helikopter AG
 • Jet Aviation Business Jets AG
 • Jet Aviation Flight Service, Inc.
 • Jet-Time A/S
 • Jutland Jets Air Taxi A/S
 • Metrojet Limeted
 • MT Fly S.A.
 • North Flying A/S
 • Primera Air Scandinavia A/S
 • SAS Danmark A/S
 • Star Air A/S
 • Sun-Air of Scandinavia A/S
 • TAG Aviation S.A.
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfalder i princippet pr. 31. december 2013. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal derfor give meddelelse til SKAT primo 2014 om de fortsat opfylder betingelserne. De gamle godkendelser fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse fra 1. januar 2014 - 31. december 2014.