Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:34
SKM-nummer
SKM2014.21.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-003849
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit E.1.1


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2006.

Ejendommen, som har et matrikulær grundareal på 905 m², var ved vurderingerne i 2004 og 2006 bebygget med en bygning i alt 1.255 etagemeter fordelt med 665 m² beboelse og 590 m² erhverv.

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi:

11.200.000 kr.

Grundværdi:   1.959.900 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   4.630.200 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 50,11 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi:

11.200.000 kr.

Grundværdi:

  1.959.900 kr.

Dækningsafgiftspligtig værdi:    bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

665 m²

1,0

665,00 m²

665,00 m²

52,24

Kontor

145 m²

1,2

174,00 m²

Butik

245 m²

1,2

294,00 m²

Andet *

200 m²

0,7

140,00 m²

Erhverv i alt

719 m²

608,00 m²

608,00 m²

47,76

*Erhverv i kælder

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi: 17.900.000 kr.
Grundværdi:

  2.614.800 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:    7.659.400 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 50,11 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi:  17.900.000 kr.
Grundværdi:   2.614.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:    bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

665 m²

1,0

665,00 m²

665,00 m²

52,24

Kontor

145 m²

1,2

174,00 m²

Butik

245 m²

1,2

294,00 m²

Andet *

200 m²

0,7

140,00 m²

Erhverv i alt

719 m²

608,00 m²

608,00 m²

47,76

*Erhverv i kælder

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingerne ændres således:

Vurderingen pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 4.630.200 kr. bortfalder.

Vurderingen pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 7.659.400 kr. bortfalder

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter