Dato for udgivelse
28 Mar 2014 13:12
SKM-nummer
SKM2014.222.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-115648
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005 henblik på at få fjernet den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16-18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.5.2.


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2005 for ejendom A er ansat uden hjemmel.

Ejendommen som er en beboelsesejendom med 1 lejlighed, har et matrikulær areal på 808 m².

Den omberegnede grundværdi er ansat uden hjemmel, idet der siden ejendommens opståen i 2000 ikke er sket ændringer, som begrunder en omberegning af grundværdien jf. Vurderingslovens § 33 stk. 16, 17 og 18.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi i prisniveau 2001 på 643.200 kr. bortfalder.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2005 er ansat uden hjemmel.

Ændringen vil få skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 24. april 2007 for beregning af den kommunale grundskyld.

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter