Ved anvendelse af reglerne om særordningerne forstås ved:

1) EU-ordning: Ordning for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester leveret af afgiftspligtige personer, der er etableret i EU, men som ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet.

2) Ikke-EU-ordning: Ordning for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester leveret af afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i EU.

3) Forbrugsmedlemsland: Det medlemsland, hvor leveringen af elektroniske ydelser, teleydelser eller radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer anses for at finde sted i henhold til § 21 c.

4) Afgiftsangivelse: En angivelse, som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at fastlægge det afgiftsbeløb, der skal opkræves i hvert medlemsland.

Se ML § 66, artikel 358 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og artikel 57 a i Gennemførelsesforordning Nr. 282/2011 (herefter Momsforordningen), som ændret ved Gennemførelsesforordning Nr. 967/2012

Ved anvendelse af reglerne om ikke-EU-ordningen forstås ved:

1) Afgiftspligtig person, der ikke er etableret i EU: En afgiftspligtig person, der hverken har etableret hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller har fast forretningssted i EU.

2) Identifikationsmedlemsland: Det medlemsland, som den afgiftspligtige person vælger at kontakte for at anmelde, hvornår den afgiftspligtige virksomhed inden for EU?s område påbegyndes efter reglerne om ikke-EU-ordningen.

Se ML § 66 a, artikel 358a i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF og artikel 1 i direktiv 2017/2455, og artikel 57 a i Momsforordningen.

Ved anvendelse af reglerne om EU-ordningen forstås ved:

1) En afgiftspligtig person: En afgiftspligtig virksomhed, som har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i EU eller har et fast forretningssted i EU, men som ikke har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed og ikke har et fast forretningssted inden for forbrugsmedlemslandets område.

2) Identifikationsmedlemsland: Det medlemsland, hvor den afgiftspligtige person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller, hvis hjemstedet for den økonomiske virksomhed ikke er etableret i EU, det sted, hvor den pågældende har et fast forretningssted.

Se ML 66 d, artikel 369a i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og artikel 57 a i Momsforordningen.

Bemærk

Bemærk, at definitionen på afgiftspligtig person i forbindelse med ikke-EU-ordningen er ændret den 1. januar 2019. Herefter vil ved en afgiftspligtig person forstås en afgiftspligtig person, der hverken har etableret hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller har fast forretningssted i EU. Dvs. at kravet om, at den afgiftspligtige person ikke må være momsregistreret - eller forpligtet til at være momsregistreret - i EU, bortfalder. Se direktiv 2017/2455. Se ændring af  ML § 66a, som indsat ved Lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Se også