Indhold

Udover de oplysninger, som tilladelsesindehaveren skal give efter SPILL § 33, er Tilladelsesindehaveren forpligtet til at informere om

  • At det ikke er tilladt for personer under 18 år at indgå væddemål
  • Ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil
  • Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter
  • Kontaktadresser på danske behandlingscentre

Se BEK nr. 65/2012 § 3, stk. 1, nr. 1-3.

Informationen skal være placeret på en fremtrædende plads på salgsstedet. Se BEK nr. 65/2012 § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå, at tilladelsesindehaveren har tilladelse til at udbyde væddemål fra Spillemyndigheden. Se BEK nr. 65/2012 § 4.

Se også

  • Afsnit J.A.3.3 om grønlandske sprogkrav
  • Afsnit J.A.1.2 om Spillemyndighedens mærkningsordning
  • Afsnit J.A.8.1.5.1 om tilladelsesindehaverens informationsforpligtelse ved online udbud af væddemål.