Indhold

Tilladelseshaver skal sikre, at den daglige drift af butikker, hvor der udbydes væddemål, bliver forestået af tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Bestyreren skal før sin tiltrædelse godkendes af Spillemyndigheden. Se SPILL § 37.

Bestyreren skal opfylde følgende betingelser:

  • Bestyreren skal være over 21 år.
  • Bestyreren må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
  • Bestyreren må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.
  • Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at denne ikke vil lede spilstedet på fuldt forsvarlig måde.

Se SPILL § 38, stk. 1 og § 26, stk. 1, nr. 1, 2 og 4.

Øvrige forhold der kan medføre, at en bestyrer ikke bliver godkendt

Der kan forekomme situationer, hvor en bestyrer ikke kan blive godkendt. Det gælder hvis andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at spilstedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Se SPILL § 38, stk. 2.

Eksempler

Som eksempler på "andre der kan øve bestemmende indflydelse" kan nævnes familiemedlemmer, ægtefæller, overordnede mv.

Pligt til underretning af Spillemyndigheden

Bestyreren skal give Spillemyndigheden besked, hvis han eller hun

  • kommer under værgemål efter værgemålslovens § 5
  • kommer under samværgemål efter værgemålslovens § 7
  • bliver umyndiggjort

Undtagelse fra hovedregel:

Ifølge SPILL § 72, stk. 2, skal personer, der inden lovens ikrafttræden allerede var bestyrer af en butik, hvor der udbydes væddemål, ikke søge om godkendelse fra Spillemyndigheden. Dette er en udtagelse til hovedreglen i SPILL § 37.

Krav til ansatte i spillebutikker

Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges væddemål, skal være fyldt 18 år. Se SPILL § 40.