Indhold

Dette afsnit handler om skattekort (kaldet hovedkort) og bikort.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning

  • Fradragsbeløb

  • Indeholdelsesprocent

  • Adgang til forhøjet indeholdelsesprocent

Indledning

Skattekortet kan kun anvendes af én indeholdelsespligtig (den hovedindeholdelsespligtige). Se KSL § 48, stk. 1.

Hvis den skattepligtige modtager A-indkomst fra andre indeholdelsespligtige end den hovedindeholdelsespligtige, udarbejdes der elektronisk et bikort til disse. Se KSL § 48, stk. 1.

Fradragsbeløb

Skatteforvaltningen sørger for, at det fremgår af skattekortet, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomsten inden indeholdelsen sker. Fradragsbeløbene er angivet for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag. Se KSL § 48, stk. 2.

Fradragsbeløbene udgør forholdsmæssige andele af det samlede fradrag, som den skattepligtige forventes at få ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. Se KSL § 48, stk. 2.

Der fremgår intet fradragsbeløb på bikort. Se KSL § 48, stk. 2.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der under særlige omstændigheder ikke skal anføres fradragsbeløb på skattekortet, eller at det samlede fradrag skal fordeles på en anden måde. Se KSL § 48, stk. 3. Reglerne findes i KSLbek § 13.

Indeholdelsesprocent

Skatteforvaltningen sørger også for, at indeholdelsesprocenten (kaldet trækprocenten) fremgår af skattekortet og bikort. Se KSL § 48, stk. 4.

Indeholdelsesprocenten fastsættes under hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold og under hensyn til den forventede skat efter ejendomsværdiskatteloven. Se KSL § 48, stk. 4.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af skattekortets fradragsbeløb og indeholdelsesprocenten. Se KSL § 48, stk. 4.

De generelle regler findes i KSLbek kap. 2-3. Herudover udsendes årligt en bekendtgørelse for det kommende indkomstår. Reglerne for 2016 findes i bekendtgørelse nr. 1048 af 3. september 2015.

Den opgjorte indeholdelsesprocent tillægges en eventuel indeholdelsesprocent efter INDOG § 10. Se KSL § 48, stk. 4.

Adgang til at forhøje indeholdelsesprocenten

Den skattepligtige kan anmode den indeholdelsespligtige, om at indeholde A-skatten med en højere procent end angivet på skattekortet eller bikortet. Se KSL § 48, stk. 8.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler herom. Se KSL § 48, stk. 8. Reglerne findes i KSLbek § 25.