Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Expand A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Collapse A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Collapse A.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidragA.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag
Collapse A.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag
Expand A.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
Collapse A.B.4.1.1.2 Beregning af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.2 Beregning af A-skat og AM-bidrag
A.B.4.1.1.2.1 Adgangen til skattekort, bikort og frikort
A.B.4.1.1.2.2 Skattekort og bikort
A.B.4.1.1.2.3 Frikort
A.B.4.1.1.2.4 Intet skattekort
A.B.4.1.1.2.5 AM-bidrag
Expand A.B.4.1.1.3 Indberetning og betaling af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.3 Indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag
A.B.4.1.3 Digital betaling og betingelser for fradrag
Expand A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.
Expand A.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskatA.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskat
Expand A.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdetA.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdet
Expand A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgiftA.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
Expand A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifterA.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter
Expand A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekontoA.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto
Expand A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifterA.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.4.1.1.2.2 Skattekort og bikort

Indhold

Dette afsnit handler om skattekort (kaldet hovedkort) og bikort.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning

  • Fradragsbeløb

  • Indeholdelsesprocent

  • Adgang til forhøjet indeholdelsesprocent

Indledning

Skattekortet kan kun anvendes af én indeholdelsespligtig (den hovedindeholdelsespligtige). Se KSL § 48, stk. 1.

Hvis den skattepligtige modtager A-indkomst fra andre indeholdelsespligtige end den hovedindeholdelsespligtige, udarbejdes der elektronisk et bikort til disse. Se KSL § 48, stk. 1.

Fradragsbeløb

SKAT sørger for, at det fremgår af skattekortet, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomsten inden indeholdelsen sker. Fradragsbeløbene er angivet for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag. Se KSL § 48, stk. 2.

Fradragsbeløbene udgør forholdsmæssige andele af det samlede fradrag, som den skattepligtige forventes at få ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. Se KSL § 48, stk. 2.

Der fremgår intet fradragsbeløb på bikort. Se KSL § 48, stk. 2.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der under særlige omstændigheder ikke skal anføres fradragsbeløb på skattekortet, eller at det samlede fradrag skal fordeles på en anden måde. Se KSL § 48, stk. 3. Reglerne findes i KSLbek § 13.

Indeholdelsesprocent

SKAT sørger også for, at indeholdelsesprocenten (kaldet trækprocenten) fremgår af skattekortet og bikort. Se KSL § 48, stk. 4.

Indeholdelsesprocenten fastsættes under hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold og under hensyn til den forventede skat efter ejendomsværdiskatteloven. Se KSL § 48, stk. 4.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af skattekortets fradragsbeløb og indeholdelsesprocenten. Se KSL § 48, stk. 4.

De generelle regler findes i KSLbek kap. 2-3. Herudover udsendes årligt en bekendtgørelse for det kommende indkomstår. Reglerne for 2016 findes i bekendtgørelse nr. 1048 af 3. september 2015.

Den opgjorte indeholdelsesprocent tillægges en eventuel indeholdelsesprocent efter INDOG § 10. Se KSL § 48, stk. 4.

Adgang til at forhøje indeholdelsesprocenten

Den skattepligtige kan anmode den indeholdelsespligtige, om at indeholde A-skatten med en højere procent end angivet på skattekortet eller bikortet. Se KSL § 48, stk. 8.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler herom. Se KSL § 48, stk. 8. Reglerne findes i KSLbek § 25.

Fik du svar på dine spørgsmål?