Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Expand A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Collapse A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Collapse A.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidragA.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag
Collapse A.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag
Expand A.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
Collapse A.B.4.1.1.2 Beregning af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.2 Beregning af A-skat og AM-bidrag
A.B.4.1.1.2.1 Adgangen til skattekort, bikort og frikort
A.B.4.1.1.2.2 Skattekort og bikort
A.B.4.1.1.2.3 Frikort
A.B.4.1.1.2.4 Intet skattekort
A.B.4.1.1.2.5 AM-bidrag
Expand A.B.4.1.1.3 Indberetning og betaling af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1.3 Indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag
A.B.4.1.3 Digital betaling og betingelser for fradrag
Expand A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.
Expand A.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskatA.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskat
Expand A.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdetA.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdet
Expand A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgiftA.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
Expand A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifterA.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter
Expand A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekontoA.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto
Expand A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifterA.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.4.1.1.2.3 Frikort

Indhold

Dette afsnit handler om frikort.

Afsnittet indeholder:

  • Udstedelse af frikort

  • Lønindeholdelse

  • Opdatering af frikort samt skatte- og bikort uden fradragsbeløb

Udstedelse af frikort

SKAT kan med fremtidig virkning bestemme, at der ikke skal indeholdes skat i A-indkomst, som den skattepligtige oppebærer. SKAT laver i så fald et frikort. Se KSL § 48, stk. 6.

SKAT kan kun bestemme, at der ikke skal indeholdes skat i A-indkomsten, når omstændighederne i det enkelte tilfælde taler derfor, således når det er åbenbart, at den skattepligtiges indkomst ikke vil blive så stor, at han skal svare de i de skatter, som er nævnt i KSL § 40, bortset fra AM-bidrag. Se KSL § 48, stk. 6.

Bestemmelsen kan begrænses til at angå en vis A-indkomst eller A-indkomst, som udbetales eller godskrives i en vis periode eller indtil et vist maksimalbeløb. Se KSL § 48, stk. 6.

Lønindeholdelse

Hvis der skal foretages lønindeholdelse efter reglerne i INDOG § 10, udsteder SKAT i stedet skattekort og bikort uden fradragsbeløb og med en indeholdelsesprocent svarende til indeholdelsesprocenten efter INDOG § 10. Se KSL § 48, stk. 6.

Opdatering af frikort samt skatte- og bikort uden fradragsbeløb

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opdatering af frikort og af skattekort og bikort uden fradragsbeløb. Se KSL § 48, stk. 6. Reglerne findes i KSL § 14.

Fik du svar på dine spørgsmål?