Indhold

Dette afsnit handler om beregning af AM-bidrag.

Arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget) udgør 8 % af grundlaget for AM-bidraget. Se AMBL § 1.

Grundlaget er AM-bidraget for lønmodtagere er opregnet i AMBL § 2-3 og i AMBL § 4-6 for selvstændigt erhvervsdrivende.

Se også afsnit C.A.12 for en nærmere beskrivelse af AM-bidraget.