Indhold

Dette afsnit handler om indberetning af udbytteskat.

Udbytte af aktier m.v. og udbytteskat heraf skal i visse tilfælde indberettes efter SIL § 29. Bestemmelsen er beskrevet i afsnit A.B.1.2.5.2.

Selskaber, der vedtager eller beslutter at udbetale eller godskrive udbytte, som ikke skal indberettes efter SIL § 29, skal, meddele oplysning om vedtagelsen i den form, som skatteministeren bestemmer, uanset om der er pligt til at foretage indeholdelse af udbytteskat. 

Meddelelsen skal indgives senest i den følgende måned efter vedtagelsen eller beslutningen samtidig med udløbet af selskabets frist for indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og AM-bidrag. 

Selskaber, der vedtager eller beslutter ikke at deklarere udbytte, er forpligtet til at indsende oplysning om vedtagelsen inden en nærmere angiven frist, hvis Skatteforvaltningen anmoder herom.

Se KSL § 66, stk. 2.