Indhold

Dette afsnit handler om betaling af udbytteskat.

Betaling

Reglerne i OPKL om opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt udbytteskat med de undtagelser, der følger af KSL. Se KSL § 66, stk. 1.

Reglerne om opkrævning af indeholdt A-skat er beskrevet i afsnit A.B.4.1.1.3.2. Forfalds- og betalingstidspunkterne for udbytteskatten er anderledes end i OPKL.

Udbytteskat forfalder til betaling, så snart vedtagelsen eller beslutningen om udbetalingen eller godskrivningen af udbyttet er truffet. Se KSL § 66, stk. 1.

Udbytteskatten skal indbetales senest i den følgende måned samtidig med udløbet af betalingsfristen for selskabets indbetaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag. Se KSL § 66, stk. 1.

Modregning

Den indeholdte udbytteskat modregnes i slutskatten efter KSL § 60, stk. 1, litra d, for skattepligtige efter KSL § 1. Se KSL § 67, stk. 1.

Hvis den indeholdte udbytteskat er endelig betaling af skatten efter PSL § 8 a, stk. 1, indgår beløbet dog ikke i slutskatten, og der foretages ikke modregning. Se KSL § 67, stk. 1.

For skattepligtige efter SEL § 1 eller FBL modregnes udbytteskatten i den indkomstskat, der skal betales for det indkomstår, i hvilket udbyttet er erhvervet. Se KSL § 67, stk. 2.