Skatteforvaltningen i Danmark

Skatteforvaltningen er med til at sikre fundamentet for finansieringen af det danske samfund.

Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet skal være sikker og effektiv, og at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre.

Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet.

Som myndighed vægter vi retssikkerhed højt.

Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021

SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning. 

Læs mere her

Rapporter, kontrakter, undersøgelser