Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit A.C.2.1.1