Efter § 12, stk. 2, nr. 7, skal også fradrages et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet udgør ifølge inddrivelsesbekendtgørelsens § 20 og SKM2006.756.SKAT 4.840 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle - hvorved sidestilles en samlevende, jf. § 23 - forhøjes rådighedsbeløbet med 3.370 kr.

Rådighedsbeløbet reguleres hvert år pr. 1. januar, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 41.