Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.H Fast ejendom handler om:

  • Hvem er skattepligtige af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder de regler, der gælder for indkomståret 2019.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2018-2 ajourført med den seneste lovgivning, praksis, men primært er der sket mindre redaktionelle rettelser. 

Se lov nr. 1703 af 27. december 2018, der indeholder konsekvensændring i pensionsafkastbeskatningsloven af forslag til lov om firmapensionskasser. Der er ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden, men der er alene tale om en konsekvensændring, idet der udelukkende ændres i paragrafhenvisninger og i henvisningen til lovens titel. Se afsnit C.G.1.2.

Se også afgørelsen SKM2018.608.SKTST. om renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 2019. Se afsnit C.G.4.1.1.1., C.G.4.1.1.2., C.G.4.1.2., C.G.4.1.3.2., C.G.4.1.4.2, og C.G.4.2.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter