Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.H Fast ejendom handler om:

 • Hvem er skattepligtige af pensionsafkast? (C.G.1)
 • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
 • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
 • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder de regler, der gælder for indkomståret 2019.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2019-1 ajourført med den seneste lovgivning, praksis, men primært er der sket mindre redaktionelle rettelser. 

Se § 6 i lov nr. 324 af 30. marts 2019, der indeholder ændringer af pensionsafkastbeskatningslovens § 26 om udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage. Forslaget vil med de nuværende banklukkedage ikke have nogen praktisk konsekvens, i forhold til hvornår beløbet skal betales. Se afsnit C.G.4.1.7.  

Se også afgørelsen SKM2019.199.SR om skattefri fusion af pensionskasser efter pensionsafkastbeskatningslovens § 18, og opgørelse af skattepligtigt afkast efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a. Se afsnit C.G.2.3.3.1. og C.G.3.3.2.