Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1. Se

Dette afsnit er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1

Dette afsnit er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.2

 

Der henvises til afsnit G.A.2.2