Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.1.2