AL § 14 afgrænser de bygninger, hvorpå der kan afskrives. Der er tale om en negativ afgrænsning, idet der ifølge AL § 14, stk.1, kan foretages skattemæssige afskrivninger på alle erhvervsmæssigt benyttede bygninger, der ikke er specielt undtaget i AL § 14, stk. 2.