Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.4 Definition: Økonomisk virksomhed

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.4.2.2 Hobbyvirksomhed

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.4.4 Foreninger.