Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.2 Definition: Momspligtig person.