Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.3 Definition: Selvstændig virksomhed