Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.4.1 om leverancer mod vederlag.