Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.4.5.3 - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse