Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.10 om momsfritagelse af forsikringsvirksomhed.