Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

  • D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • D.A.6.2.5 om hovedregel 2: Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer