Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.1 om principper for fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.3.1 om principper ved fastlæggelse af etableringsstedet og afsnit D.A.6.2.3.2 om stedet for den økonomiske virksomhed.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.3.1 om principper ved fastlæggelse af etableringsstedet og afsnit D.A.6.2.3.3 om fast forretningssted.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.4 om bopæl eller sædvanligt opholdssted.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se D.A.6.2.6 om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

De situationer, hvor leveringsstedet flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet er beskrevet i følgende afsnit:

  • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
  • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
  • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5
  • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6
  • Afsnit D.A.6.2.5.4 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ved anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (til og med 2012)
  • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder udenfor EU ML § 21 d.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

  • D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab og
  • D.A.6.2.3 om kundens og leverandørens etableringssted.