Af § 18, stk. 1 fremgår, at leveringsstedet som hovedregel er her i landet for de af bestemmelsen omfattede ydelser, når ydelserne leveres fra udlandet til aftagere her i landet. § 18, stk. 1 omfatter alle aftagere, uanset om der f.eks. er tale om en momspligtig virksomhed eller en privat køber.

Hvis leveringsstedet er her i landet, og det er en momspligtig person, som er aftager, er det aftageren, der er betalingspligtig for momsen, jf. § 46, stk. 1, nr. 3. Ydelser som en dansk privat person køber fra lande uden for EU, og som benyttes i Danmark (eller i andre EU-lande), har leveringssted her i landet. I disse tilfælde er det den udenlanske virksomhed, som skal registreres her i landet efter § 47, stk. 2, jf. § 46, stk. 1. Vedrørende betalingspligtige personer henvises til L.1.

I § 18, stk. 2, er angivet undtagelserne til denne hovedregel. Leveringsstedet er således ikke her i landet, når ydelsen udelukkende benyttes eller udnyttes uden for EU (§ 18, stk. 2, nr. 1). Dette gælder uanset, hvem ydelsen leveres til. Hvis en del af ydelsen relaterer sig til forhold, der vedrører EU, anses hele ydelsen for at være benyttet inden for EU.

Leveringsstedet er endvidere ikke her i landet, når ydelsen leveres fra steder inden for EU til ikke momspligtige personer her i landet (§ 18, stk. 2, nr. 2), det vil sige situationer hvor en privat person køber en ydelse fra et andet EU-land.