Nr. 8 omfatter de ydelser, der leveres af formidlere, som handler i andres navn og for andres regning, når formidlerens virksomhed vedrører levering af ydelser, som er omhandlet i § 18, stk. 1.

Der henvises til E.3.8 med hensyn til, hvad der forstås ved formidlere, som handler i andres navn og for andres regning.

Ny tekst startOm leveringsstedet for andre formidlingsydelser i forbindelse med formidlere, der handler i andres navn og for andres regning, se E.3.8. Om momsfritagelse i forbindelse med visse internationale transaktioner, se I.1.7.Ny tekst slut

Ny tekst startOm formidling i eget navn, men for en andens regning, se D.3.3.Ny tekst slut