Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.7.2.3 om leveringstidspunktet ML § 23, stk. 1.