Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.7.2.5 om forudbetalingstidspunktet ML § 23, stk. 3.