Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8.1.5 om Momsgrundlaget ved salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler ML § 30, stk. 1 og 2.