Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.1 om leverancer til andre EU-lande.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2 Steder uden for EU ML § 34, stk. 1, nr. 5 - 6) og nr. 16)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.3 Levering af arbejdsydelser på varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.4 Levering af ydelser, herunder transportydelser, med direkte tilknytning til udførsel af varer eller under særlige ordninger ML § 34, stk. 1, nr. 16.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.2 Momsfritagelse for nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart ML § 34, stk. 1, nr. 8.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.3 Momsfritagelse ved levering af brændstof og forsyninger til visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.4.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 10, og afsnit D.A.10.1.4.2 Momsfritagelse af levering af ydelser, brændstof og forsyninger til visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.4.2 Momsfritagelse af levering af ydelser, brændstof og forsyninger til visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.4.3 Salg, reparation mv. af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner ML § 34, stk. 1, nr. 13.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.4.4 om Flyselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart ML § 34, stk. 2.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.5 om levering af guld til Danmarks Nationalbank ML § 34, stk.- 1, nr. 15.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.6 om Formidlingsydelser ML § 34, stk. 1, nr. 17.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.7 om Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.8 om Frihavnen, frilagre og afgiftsoplag ML § 34, stk. 1, nr. 19 og stk. 3 og 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.8 om Frihavnen, frilagre og afgiftsoplag ML § 34, stk. 1, nr. 19 og stk. 3 og 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.8 om Frihavnen, frilagre og afgiftsoplag ML § 34, stk. 1, nr. 9 og stk. 3 og 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.9 om leverancer fra told- og afgiftsfri butikker ML § 34, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.10 Forsvaret, NATO m.v., ML § 34, stk. 6.