Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.2 Momsfritagelse for nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart ML § 34, stk. 1, nr. 8.