I § 37, stk. 4,  bestemmes, at når momsen ved byttehandel beregnes på grundlag af forskelsbeløbet, jf. § 28, stk. 2, 3. pkt., skal momsfradraget tilsvarende opgøres på grundlag af forskelsbeløbet. Se G.2.2.

Bestemmelsen ophæves ved lov nr. 525 af 17. juni 2008. .