Registrering for EU-erhvervelser § 

Juridiske personer, der ikke er momspligtige, samt momspligtige personer, der efter reglerne i § 47, jf. § 48, ikke skal registreres Ny tekst startog som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller 51 aNy tekst slut, skal alligevel registreres, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-lande efter bestemmelsen i § 46, stk. 2, se L.2 om betalingspligtige personer.

Modsat registrering efter § 47 medfører registrering efter §  ikke pligt til at betale salgsmoms af virksomhedens leverancer. Det er således alene i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande Ny tekst startog køb af ydelser i udlandet, se E.3.1.1Ny tekst slut, at virksomheder registrerede efter §  anses for momsregistrerede virksomheder.

Om pligter til angivelse mv. for virksomheder registreret efter § 50, se P.9.

For så vidt angår betalingspligt for køb af visse ydelser i udlandet henvises  der til L.1.2.3.

Registreringsgrænse på 80.000 kr.

Der skal dog ikke ske registrering, hvis den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr., og erhvervelserne ikke omfatter varer, der er punktafgiftspligtige (harmoniserede punktafgifter), jf. § 34, stk. 1, nr. 3, se I.1.1.3.

Hvis en erhverver i år 1 har erhvervelser for over 80.000 kr., skal den pågældende derfor både i dette år og i år 2 registreres og betale moms, selvom erhvervelserne i år 2 er under registreringsgrænsen.

Valgfri registrering

En erhverver, der efter bestemmelsen i §  ikke skal lade sig registrere, kan alligevel vælge at lade sig registrere og betale moms, jf. § . Se evt. M.4.1.

Ny tekst startDen, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at lade sig registrere.Ny tekst slut

Ny tekst startEn valgt registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.Ny tekst slut

 

Ny tekst startAfgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50, og som ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal registreres, når de er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, se L.1.2 og L.1.2.3.Ny tekst slut

Ny tekst startAfgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50 og 50 B, og som ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal registreres, når de i andre EU-lande leverer ydelser, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet er bestemt efter § 16, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startRegistreringskravet skyldes, at virksomheden skal indberette salg af ydelser omfattet af § 16, stk. 1, hvor der er omvendt betalingspligt, til listesystemet (kontrolsystemet VIES), se N.4.Ny tekst slut