Ifølge momslovens § 48, stk. 2, nr. 1, skal der ikke ske registrering og betaling af afgift af blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger 170.000 kr. årligt. Told- og Skattestyrelsen har i SKM2003.14.TSS præciseret forståelsen af momslovens § 48, stk. 2, nr. 1.  Det  bemærkes, at ordet "årligt" i bestemmelsen ikke henviser til kalenderåret, men til en periode på 12 sammenhængende måneder. Som udgangspunkt betragtes tidspunktet for virksomhedens start som begyndelsen af 12 måneders perioden.

Pligten til at lade sig registrere efter momslovens § 48, stk. 2, nr. 1, gælder alle, der har en forventning om, at den årlige omsætning overstiger 170.000 kr.

Kun i de tilfælde, hvor denne forventning ikke er tilstede ved virksomhedens påbegyndelse, kan man undlade at lade sig registrere. Viser det sig senere, at omsætningen alligevel vil overstige 170.000 kr. årligt, skal man anmelde sig til registrering, og der skal betales moms af det salg, der sker efter registreringstidspunktet. Anmeldelsen til registrering skal ske på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at omsætningen vil overstige 170.000 kr. årligt.

Afmeldelse fra registrering kan kun ske, hvis der er en klar forventning om, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt.

Det er således kun i forbindelse med opstart af en virksomhed, hvor det forventes, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt, at der kan blive tale om, at der ikke skal betales moms af en del af omsætningen.