En momspligtig person, der efter bestemmelserne i § 48 (se M.1.3 og M.2) ikke behøver at lade sig momsregistrere, kan alligevel vælge at blive momsregistreret og betale moms, jf. §  49, stk. 1.

Mindst 2 kalenderår
En valgt registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår, jf. § 49, stk. 2. , stk. 2. Hvis en momspligtig person lader sig registrere efter § 49 den 1. september år 1, kan den pågældende tidligst lade sig afmelde pr. 1. januar år 3.