Reglerne om, hvordan registrerede virksomheder skal opgøre momsperiodens tilsvar, den udgående moms (salgsmoms) og den indgående moms (købsmoms) fremgår af lovens § 56.

Periodens momstilsvar beregnes som forskellen mellem virksomhedens salgsmoms og købsmoms. Momstilsvaret afregnes efter bestemte regler, se P.2.1.

Overstiger købmomsen for en momsperiode salgsmomsen for samme periode, udbetales forskelsbeløbet efter reglerne i opkrævningsloven § 12 .

Har virksomheder erhvervelser af varer fra andre EU-lande, hvoraf der skal beregnes erhvervelsesmoms, indførsel af lande fra steder uden for EU, hvoraf der skal betales importmoms, fraførsler fra afgiftsoplag eller køb køb af ydelser fra udlandet, der er omfattet af omvendt betalingspligt efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5, Ny tekst starteller indenlandske køb, der er omfattet af omvendt betalingspligt efter lovens § 46, stk. 1, nr. 4 og 6Ny tekst slut, skal afgiften heraf afregnes sammen med salgsmomsen. I det omfang, virksomheden har fradragsret for moms, fordi varen eller ydelsen skal anvendes i den registrerede virksomhed, kan momsen samtidig trækkes fra som indgående moms og medregnes hertil på momsangivelsen.